O otvorenim podacima

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 85/15 i 25/13, 69/22) kojim je preuzeta  Direktiva 2013/37 (Direktiva o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora), člankom 10., stavkom 1., točkom 5. propisao je obvezu tijela javne vlasti na svojim mrežnim stranicama objaviti registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa te ponovnoj uporabi. Informacije za ponovnu uporabu objavljene su na lako pretraživ način, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu sa standardima otvorenih podataka. Također, na Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske osiguran je popis tih istih informacija.

Zadarska županija omogućava ponovnu uporabu niza skupova podataka u otvorenim formatima temeljem odredbi Pravilnika o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17). 

Otvorena dozvola omogućuje korisnicima slobodnu uporabu informacija u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene u svrhu stvaranja novih skupova podataka uz obvezno navođenje izvora informacije.

Otvorena dozvola obvezuje korisnika na imenovanje izvora odnosno upućivanje na izvor informacije (izjava o izvoru) te navođenje datuma posljednje izmjene kako je to navedeno u izvoru. 

Ukoliko informacija ne sadrži izjavu o izvoru i datumu posljednje izmjene, korisnik je obvezan naznačiti da se podaci koriste uz otvorenu dozvolu, istaknuti poveznicu na otvorenu dozvolu te poveznicu na objavljenu informaciju, ako je poveznica objavljena. Sve izmjene, uređivanje, novi dizajn ili promjene moraju se naznačiti kao takve u izjavi o izvoru. 

Zakonodavni okvir: http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/
Otvorena dozvola: http://data.gov.hr/otvorena-dozvola
Publikacije: https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/

Related Articles

Asset lista

Kontakt

Povratak na mrežnu stranicu Brodsko-posavske županije

Image

 

Službene stranice Brodsko-posavske županije
Copyright © 2023. Brodsko-posavska županija.