O izborima

Ustav Republike Hrvatske osigurava svakom punoljetnom državljaninu Republike Hrvatske opće i jednako biračko pravo. Biračko pravo je temeljno političko i ustavno pravo državljana da biraju svoje predstavnike (aktivno pravo) i da budu birani (pasivno pravo) u predstavnička tijela i na druge javne položaje. Demokratsko biračko pravo opće je (svi državljani imaju pravo birati i biti birani, neovisno o svojim posebnim obilježjima (spolu, rasi, vjeri, naciji, društvenom podrijetlu i statusu, imovini, naobrazbi, svjetonazoru i dr.)., jednako, izravno i tajno. Ostvaruje se  na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

 

Izbori u Republici Hrvatskoj:

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

 

Korisne poveznice:          

Državno izborno povjerenstvo 

Ministarstvo pravosuđa i uprave 

Više o izborima 

Asset lista

Zadarska županija želi potaknuti korištenje otvorenih podataka.


Otvoreni podaci javnog sektora su podaci nastali unutar sustava koje svatko može slobodno koristiti, obrađivati i distribuirati.
Podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika uz obavezno navođenje izvora podataka.
Preuzimanja:

Preuzmite Asset listu

O otvorenim podacima

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 85/15 i 25/13, 69/22) kojim je preuzeta  Direktiva 2013/37 (Direktiva o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora), člankom 10., stavkom 1., točkom 5. propisao je obvezu tijela javne vlasti na svojim mrežnim stranicama objaviti registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa te ponovnoj uporabi. Informacije za ponovnu uporabu objavljene su na lako pretraživ način, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu sa standardima otvorenih podataka. Također, na Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske osiguran je popis tih istih informacija.

Zadarska županija omogućava ponovnu uporabu niza skupova podataka u otvorenim formatima temeljem odredbi Pravilnika o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17). 

Otvorena dozvola omogućuje korisnicima slobodnu uporabu informacija u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene u svrhu stvaranja novih skupova podataka uz obvezno navođenje izvora informacije.

Otvorena dozvola obvezuje korisnika na imenovanje izvora odnosno upućivanje na izvor informacije (izjava o izvoru) te navođenje datuma posljednje izmjene kako je to navedeno u izvoru. 

Ukoliko informacija ne sadrži izjavu o izvoru i datumu posljednje izmjene, korisnik je obvezan naznačiti da se podaci koriste uz otvorenu dozvolu, istaknuti poveznicu na otvorenu dozvolu te poveznicu na objavljenu informaciju, ako je poveznica objavljena. Sve izmjene, uređivanje, novi dizajn ili promjene moraju se naznačiti kao takve u izjavi o izvoru. 

Zakonodavni okvir: http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/
Otvorena dozvola: http://data.gov.hr/otvorena-dozvola
Publikacije: https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/

Kontakt

Podrobnije informacije o kontaktima Županijskog izbornog povjerenstva Brodsko-posavske županije, članovima i dežurstvu potražite u padajućem izborniku Izbori, nakon što odaberete izbore koji Vas zanimaju.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Povratak na mrežnu stranicu Brodsko-posavske županije

Image

 

Službene stranice Brodsko-posavske županije
Copyright © 2023. Brodsko-posavska županija.