Image

O izborima

Ustav Republike Hrvatske osigurava svakom punoljetnom državljaninu Republike Hrvatske opće i jednako biračko pravo. Biračko pravo je temeljno političko i ustavno pravo državljana da biraju svoje predstavnike (aktivno pravo) i da budu birani (pasivno pravo) u predstavnička tijela i na druge javne položaje. Demokratsko biračko pravo opće je (svi državljani imaju pravo birati i biti birani, neovisno o svojim posebnim obilježjima (spolu, rasi, vjeri, naciji, društvenom podrijetlu i statusu, imovini, naobrazbi, svjetonazoru i dr.)., jednako, izravno i tajno. Ostvaruje se  na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Izbori u Republici Hrvatskoj:

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2024.

Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2024.

Lokalni izbori 2021.

Povratak na mrežnu stranicu Brodsko-posavske županije

Image

 

Službene stranice Brodsko-posavske županije
Copyright © 2023. Brodsko-posavska županija.